Naše vrednote:

  • Ciljna usmerjenost (prave rešitve za pravi učinek)
  • Odzivnost in strokovnost
  • Verjamemo, da so učinki merljivi zato skupaj z vami določimo kriterije uspešnosti našega dela
  • Individualne in podjetju prilagojene rešitve
  • Celovita storitev (»one stop shop«) – lastnike in management razbremenimo, da se lahko posvečajo svojemu osnovnemu delu
  • Brezpogojna diskretnost
Image

Mateja Ahej

partnerka in direktorica

Svojo kariero je pričela kot analitik v kontrolingu in strateškem načrtovanju, od leta 2007 pa deluje kot svetovalka na področju vrednotenja podjetij, prevzemov, preventivnih poslovno – finančnih prestrukturiranj, družinskih nasledstev in lastniških ter premoženjskih prestrukturiranj podjetij. Je nosilka dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Ob enem deluje kot strokovna svetovalka pri OOZ, GZS in SPIRIT Slovenija za celovito podporo lastnikom podjetij pri načrtovanju izstopa. Svoje znanje deli na Akademiji finance, GZS, OOZ z izobraževanji na temo prodaje in nakupov podjetja ter ocenjevanja vrednosti. Kot mentorica startupom in mladim podjetjem je sodelovala v programih Go:Global Slovenia Tehnološkega parka Ljubljana in Tovarne podjemov Maribor. 2018 je sodelovala pri pripravi priročnika »Nasledstvo: izziv družinskih podjetij«, ki sta ga izdala SPIRIT in MGRT.

mateja.ahej@targo.si, Tel: +386 (0)31 397 695

Marko Wolf

partner

Svojo kariero je v letu 2001 pričel na področju financiranja. Vodil je aktivnosti ocenjevanja premoženja dolžnikov in tveganja izpolnitve za namen povečanja plačilne discipline dolžnikov. Med leti 2004 in 2015 je vodil podjetje na področju financiranja fizičnih ter pravnih oseb. V tem obdobju je poglobil znanje o pridobivanju povratnih in nepovratnih sredstev iz različnih virov, upravljanju tveganj povezanih s financiranjem ter prestrukturiranju dolgov.

Od leta 2013 je zunanji partner in svetovalec različnim podjetjem za izvedbo poslovnih in investicijskih načrtov ter svetovalec pri ocenjevanju vrednosti posameznih sredstev.

Trenutno je v postopku pridobivanja naziva »pooblaščeni ocenjevalec vrednosti«, pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

marko.wolf@targo.si, tel:+386 (0)40 187 000

Image
Image

Marko Kašan

partner

V začetku svoje kariere je kot samostojni analitik projektov v družbi KBM FINEKO d.o.o. – Skupina Nove KBM, ocenjeval vrednost podjetij, izvajal finančne analize in ocene ekonomske upravičenosti projektov, izdeloval finančne analize poslovanja / stanja podjetij in sodeloval pri sanacijah podjetij. Upravljal je hipotekarne kredite z reprogramom, izterjavo in vodenjem postopkov ter sodeloval pri stečajnih postopkih.

Marko si je M&A izkušnje nabiral kot svetovalec, pri številnih projektih prodaje/nakupov podjetij (ali delov podjetij) iz različnih panog, predvsem v državah CEE – SLO, HR, SRB, BiH. Kot svetovalec upravi, v eni izmed vodilnih telekomunikacijskih družb v CEE regiji, je sodeloval pri pripravi in izvedbi strategije skupine, kar je zajemalo tudi M&A postopke.

V letu 2010 je prejel naslov »Manager prihodnosti« v natečaju, ki so ga organizirali Svetovalna družba A.T. Kearney, Revija Manager, Časnik Finance, Mercator d.d. in Ekonomska fakulteta v Ljubljani. Trenutno je v postopku pridobivanja naziva »pooblaščeni ocenjevalec vrednosti«, pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

marko.kasan@targo.si, tel: +386 (0)41 279 432

Finančne rešitve

Mnenje o vrednosti podjetja

Mnenje o vrednosti podjetja pripravljamo za različne namene:
prodaja ali nakup podjetja I strateško povezovanje oz. združitve I managerski odkup I ureditev premoženjskih razmerij pri družinskem nasledstvu I druge namene.

Glede na naravo delovanja podjetja, predmet ocenjevanja ter namen ocenjevanja izberemo primerno metodologijo, ki naročniku prikaže realno in neodvisno oceno vrednosti.

Mnenje o vrednosti predstavlja skrajšano poročilo o oceni vrednosti.

Ocena vrednosti POVP

Oceno vrednosti pripravi pooblaščen ocenjevalec podjetij (POVP), ki ima aktivno licenco izdano s strani Slovenskega inštituta za revizijo.

Poročila o oceni vrednosti pripravljamo za različne namene:

prodaja ali nakup deležev (manjšinskih, večinskih) | strateški prevzemi | davčni nameni | zastava deležev pri bankah ali drugih financerjih |

Nepremičnine

 Za vas pripravljamo vsebine…

Stroji

 Za vas pripravljamo vsebine…

Neopredmetena sredstva

 Za vas pripravljamo vsebine…

Ocena pričakovanih sinergijskih učinkov

 Za vas pripravljamo vsebine…

“Fairus opinion” – mnenje o poštenosti prodajne nakupne cene

 Za vas pripravljamo vsebine…

Priprava podjetja na financiranje

 Za vas pripravljamo vsebine…

Investicijsko svetovanje

 Za vas pripravljamo vsebine…

Neodvisni pregled poslovanja

 Za vas pripravljamo vsebine…

Poslovno-finančni kontroling

 Za vas pripravljamo vsebine…

Pridobivanje financiranja

 Za vas pripravljamo vsebine…

Načrtovanje nasledstva

 Za vas pripravljamo vsebine…

Finančni in davčni vidik nasledstva

 Za vas pripravljamo vsebine…

Odnosi in komunikacija v družinskem podjetju

 Za vas pripravljamo vsebine…

Izbira naslednika

 Za vas pripravljamo vsebine…

Kritični konflikti v procesu nasledstva

 Za vas pripravljamo vsebine…

Pravni vidik pri družinskem nasledstvu

 Za vas pripravljamo vsebine…

Svetovanje pri nakupu podjetij

 Za vas pripravljamo vsebine…

Svetovanje pri prodaji podjetij

 Za vas pripravljamo vsebine…

Celovito načrtovanje transakcije

 Za vas pripravljamo vsebine…

Iskanje strateških partnerjev

 Za vas pripravljamo vsebine…

Svetovanje v insolvenčnih postopkih

 Za vas pripravljamo vsebine…

Blog

Prodaja podjetja: Kaj morate vedeti, če se odločite prodati podjetje

Če razmišljate o prodaji podjetja je članek z naslovom: ”Prodaja podjetja: Kaj morate vedeti, če se odločite prodati podjetje”, ravno pravi za vas.  V njem je Mateja Ahej odgovorila na 7  ključnih vprašanj, saj je za optimalno prodajo potrebna dobra priprava. Glede česa se morate najprej odločiti? Kaj je pomembno pred prodajo? Prodaja je stekla. [...]

Preberite več

Pridiga o obvladovanju obratnega kapitala

Učinkovito upravljanje z obratnim kapitalom je ključno orodje za doseganje optimalnih ravni plačilne sposobnosti in prihrankov pri poslovanju. O debelih kravah V trenutnih ekonomskih razmerah, ko je gospodarska rast celo višja od 4% in se v naslednjem obdobju napoveduje podobno, ob enem pa je na voljo veliko poceni denarja zaradi [...]

Preberite več

Vrednost družinskega podjetja

Vrednost podjetja oz. deležev in kreiranje vrednosti za lastnike družinskih podjetij ponavadi ni glavni faktor po katerem bi ocenjevali svojo uspešnost. Če primerjam družinska podjetja in tista z drugačnimi lastniškimi in zaposlitvenimi strukturami lahko izpostavim, da je ključna razlika v strategiji in ciljih poslovanja. Klasična, nedružinska, podjetja [...]

Preberite več

Kontaktirajte nas

TARGO FINANCE d.o.o
Ulica Katerine Mede 3
2000 Maribor
Slovenija

Tel. št.: +386 (0)31 397 695
+386 2 230 230 2
E-mail: info@targo.si