Pridiga o obvladovanju obratnega kapitala

Učinkovito upravljanje z obratnim kapitalom je ključno orodje za doseganje optimalnih ravni plačilne sposobnosti in prihrankov pri poslovanju. O debelih kravah V trenutnih ekonomskih razmerah, ko je gospodarska rast celo višja od 4% in se v naslednjem obdobju napoveduje podobno, ob enem pa je na voljo veliko poceni denarja zaradi […]

Preberite več

Vrednost družinskega podjetja

Vrednost podjetja oz. deležev in kreiranje vrednosti za lastnike družinskih podjetij ponavadi ni glavni faktor po katerem bi ocenjevali svojo uspešnost. Če primerjam družinska podjetja in tista z drugačnimi lastniškimi in zaposlitvenimi strukturami lahko izpostavim, da je ključna razlika v strategiji in ciljih poslovanja. Klasična, nedružinska, podjetja […]

Preberite več

Nasledstvo družinskih podjetij

Kdaj sploh lahko rečemo, da je podjetje družinsko in zakaj so ta drugačna od ostalih? Nekateri viri podjetje, kot družinsko opredeljujejo takrat, ko sta v lastništvo in upravljanje podjetja vključenja vsaj dva ožje povezana družinska člana. Spet drugi podjetje opredelijo kot družinsko šele, kadar se operativno, upravljavsko in lastniško v podjetje vključi druga generacija. […]

Preberite več